Fyndet påträffades av markägaren i Eskelhem redan i måndags och anmäldes till länsstyrelsen samma dag.

- Vi har arkeologer på plats sedan i går onsdag som kommer att undersöka det här fyndet närmare, säger Marie-Louise Hellqvist och fortsätter:

- När skatten upptäcktes av markägaren kunde vi direkt hitta ungefär 500 mynt. Under torsdagsförmiddagen har vi hittat fler. Totalt är vi uppe i 650 stycken så här långt.


Kan vara en yxa
Utöver ett stort antal silvermynt har arkeologerna också hittat smycken och andra föremål.

- Det fanns också ett föremål av råsilver som kan vara delar av en liten yxa. Troligen härstammar alla de här fynden från 1100-talet, vi har hittat mynt från 1130. Nu ska allt fotograferas och bedömas ytterligare innan vi kan säga mer. Vi kommer att ha en presskonferens på fredagen då mer information om det här fyndet kommer att presenteras.


Legering av brons
Marie-Louise Hellqvist menar att det är för tidigt att göra någon bedömning av hur mycket skatten kan vara värd, eller hur markägaren som hittade fynden kommer att belönas.

- Han hittade det när jordmassor skulle flyttas på hans ägor. Mynten låg delvis i ett kärl med legering av brons. Det är ett fantastiskt fynd, helt otroligt att sådana här skatter finns här på Gotland. Hur mycket den här skatten är värd är för tidigt att säga, först måste myntforskarna gå igenom hur ovanliga de här mynten är.

- Vi kommer att underrätta riksantikvarieämbetet som får bedöma om och hur en eventuell hittelön ska se ut, det ligger inte på vårt bord.


Hoppas få behålla
Vad som kommer att hända med skatten nu är oklart.

- Allt ska undersökas och analyseras närmare. Sedan hoppas jag att den får vara kvar här på Gotlands Museum, men det vet jag inte ännu, avslutar Marie-Louise Hellqvist.