I lägen som dessa öppnar Mansforum på Gotland en ny möjlighet till samtal per telefon, mejl eller personliga möten. Mansforum på Gotland är ett ettårigt projekt som startade i går kväll.

Tre timmar varje onsdagskväll är Mansforums telefon bemannad av män med erfarenhet av stödsamtal för att bearbeta frågor som rör roller och relationer, ensamhet och sorg.
Det är social- och omsorgsförvaltningen som öppnar mottagningen för män som vill och känner behov att ha någon att prata med, en man med erfarenhet av samtal om sådant som kan kännas svårt.

Kontaktnät
- Kvinnor har ofta ett kontaktnät eller känner någon att vända sig till när det krisar. Men hur många har vi grabbar att prata med när livet känns svårt? Vi har länge mött ett stort behov hos män som vill samtala om olika frågor och problem, säger familjebehandlarna Göran Allqvie och Henric Hellgren tillsammans med socialsekreterare Ulf Norrby och samordnare Bo Hansen.
Kvartetten konstaterar att många män ofta finns alltför långt borta från individ- och familjeomsorgen när livet krisar. Det kan vara när barn har problem med sina föräldrar eller barn som far illa, vem finns då till hans för att ge pappan stöd?
Eller när familjen splittras och mannen inte får vara kvar hemma, vart ska han då ta vägen?

Behov att prata
- När män som upplever behov av att prata tar kontakt, då ska det finnas någon som är beredd att lyssna, ge råd och vid behov hjälpa vidare. Mansjouren bygger på frivillighet och är till för sådana samtal där män själva söker kontakt. Man kan ringa oss på vår telefontid tre timmar varje onsdagskväll, eller mejla oss.
- Vi tar emot alla samtal och kan sedan bjuda in till personliga möten, enskilt eller i grupp. Vi är fyra grabbar som är beredda att lyssna på män som känner behov av att prata. Att det sker på männens initiativ innebär en önskan om förändring. Hur många som kommer att kontakta oss vet vi inget om. Men vi vet av erfarenhet att det finns ett enormt och dolt behov bland män att få prata med någon. Vår målgrupp är särskilt de män som vi vanligtvis inte träffar, män som målat in sig i ett hörn och män i utsatta grupper, exempelvis de som inte förstår varför de fått besöksförbud.
Marica Gardell, tf chef för individ- och familjeomsorgen konstaterar att Mansforum blir ett sympatiskt alternativ för män som behöver stöd och som har en önskan om en förändrig i livet. Det handlar alltså om ett komplement till socialtjänstens övriga verksamhet med exempelvis rådgivning vid alkohol- och drogproblem Mansforum är något helt nytt och öppet dit man kan vända sig och även få vara anonym.