Det är nu drygt fyra månader kvar till höstens val som hålls 9 september. Nu vill vi ha svar på hur du som är boende på Gotland tänker inför valet. Vilka frågor tycker du egentligen är viktigast? Och vilket parti hade du röstat på om det hade varit val i dag? Det är några av frågorna som vi vill ha svar på.

Enkäten kommer att ligga uppe under två veckor och därefter kommer resultatet att redovisas på Helagotland.se. Du som besvarar vår enkät är helt anonym.

Klicka här för att komma till enkäten – den tar bara några minuter att besvara!