Anna Hrdlicka (M):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Vi vill arbeta med de resurserna vi har och kunna använda dem på bästa sätt. Då gäller det att förändra vissa saker som till exempel för primärvården. Vi vill kunna tillsätta fler allmänläkartjänster och se till att folk kan få tider på vårdcentralerna. I nuläget är det många som istället väljer att gå direkt till akuten för vård, det är ett oerhört slöseri med resurser. Alla ska snabbt få vård men alla kan inte komma till akuten, utan vi måste utnyttja den potential som finns för primärvården.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi kommer både att vara ute på dörrknackning och vara i valstugorna. Vi ska även ha en val-kickoff inom den närmaste tiden.

Tomas Pettersson (Fi):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Vi vill trycka på att vi måste försöka göra Gotland mer tillgängligt, jämlikt och framförallt hållbart. Det vill vi bland annat göra genom att införa avgiftsfri kollektivtrafik. I nuläget subventionerar Gotland kollektivtrafiken, men vi vill ändra det till avgiftsfri istället. Det är finansierat i vår skuggbudget för 2019, där vi har omprioriterat för att kunna göra den här reformen. Men för att kunna göra det behöver Fi bli större. Vi är redo och har visat att vi vill ta mer ansvar. Vi hoppas att vi kan gå från ett mandat till fyra och hoppas så såklart att Fi kommer in i riksdagen.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi kommer öppna valstugorna, jag sitter i debatter och intervjuer och vi är ju en gräsrotsrörelse som dagligen jobbar aktivt.

Meit Fohlin (S):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Framförallt är det att vi står upp för välfärden och står upp mot skattesänkningar. Bara för 2018-19 hade alliansens lokala budget inneburit 87 miljoner kronor mindre till välfärden. Jag känner stor oro inför en opposition som kommer in med mindre pengar till välfärd i tro att den kan lösa problem. Sedan har vi även ett vallöfte med bostadsgaranti för unga och för att lyckas med det så måste vi bygga mer. Det tredje som vi kommer prata mycket om är att göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats. Vi har bland annat satsat 87 miljoner kronor för att minska löneskillnader och öka jämställdheten.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi har satt igång vår samtalskampanj där vårt huvudfokus ju är att lyssna på så många gotlänningar som möjligt.

Johan Thomasson (L):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Vi vill trycka på vägpriset till Gotland med en väl fungerande turism. Enda sättet att få tillväxt på ön är att folk kan ta sig till och från så att Gotland blir tillgängligt för alla. Inom sjukvården är det primärvården vi i första hand vill se att den fungerar. Vi vill skapa goda förutsättningar för landsbygden med serviceorter, och då är det viktigt med exempelvis en lättakut i Hemse och andra ställen så att den dyra sjukvården på sjukhuset avlastas. Byggande av mer bostäder också oerhört viktigt, både för en levande landsbygd och även studentbostäder som är en annan viktig tillväxtfaktor.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi måste för så många som möjligt presentera och profilera oss, tala om vilka vi är och vad vi vill. Samtalet med väljare är det absolut viktigaste.

Eva Nypelius (C):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Huvudmålet är att ta tillbaka ledningen på Gotland och att få ett av riksdagsmandaten, då det är många riksfrågor som är viktiga att vi har en koppling med. Vi vill fortsätta utveckla jobben och företagen på Gotland tillsammans med att bygga mer, både trygghetsboenden för de äldre men också fler studentbostäder med helårskontrakt. Att vi inte bygger så mycket utanför Visby är ett problem så byggen ute vid tätorterna behöver komma igång, för att hela Gotland ska kunna leva. Vi vill att Gotlandshem bygger både i och utanför Visby, precis som ägardirektiven säger.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi har ju påbörjat vår fossilfria turné, sedan kommer vi finnas i valstugor.

Saga Carlgren (V):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Jag tänker att för oss är det jämlikhet och ett bra liv. Oavsett kön, etnicitet och om man har en rik pappa i ryggen eller inte. Det allra viktigaste är att vi har en välfärd som fungerar. Det är många som vill göra saker med välfärden men få som kan betala för den, men det kostar faktiskt att ha en bra och välfungerande välfärd för alla. En annan central fråga är bostadsfrågan, där vi faktiskt behöver bygga bostäder som folk har råd med och inte bara till höginkomsttagare. Där vill vi också trycka hårt på att Gotlandshem bygger mer. Sedan behöver vi fortsätta satsa på yrkesutbildningar på Gotland.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Att finnas på plats på såna många platser som möjligt. Vi kommer jobba mycket med sociala medier.

Lars Engelbrektsson (SD):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Det är svårt att säga att man ska trycka på en specifik grej, det är naturligtvis flera saker och många av dessa frågor hänger ihop. Vi är väldigt måna om att företagandet ska fungera bra på Gotland, givetvis måste det hjälpas till från kommunens sida så att allt praktiskt fungerar väl. Gotland består inte bara av Visby, vi är väldigt måna om landsbygden. Skola och barnomsorg är en viktig del av en levande landsbygd. Ibland är det, för bygdens potential, kanske mer lönsamt att driva en liten skola lite längre än vad som faktiskt är lönsamt sett till siffrorna. En fungerande kollektivtrafik är också mycket viktig och den måste optimeras.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Vi kommer vara ute på marknader och andra tillställningar, i vissa områden kommer vi knacka lite dörr. Det kommer också bli en del torgmöten och i media kommer vi också synas och höras.

Isabel Enström (MP):

Vad vill du trycka mest på så här i slutspurten?

– Vi vill fortsätta trycka på klimat och miljöfrågorna. Det innebär bland annat att vi behöver fundera på Gotlands vattenförsörjning och se till att det finns dricksvatten, att lantbruket har så de klarar sig och att djur- och naturlivet klarar sig. Det har blivit extra tydligt denna sommar med torkan. Vi vill bygga en långsiktig vattenförsörjning som fungerar för alla behov på ön. Kopplat till det så ska vi fortsätta minska klimatutsläppen. Omställningen till enbart förnybar energi på uppdrag från energimyndigheten är jättespännande, vi har en tydlig gasstrategi som tillsammans med utökningen av vindkraften kan hjälpa omställningen.

Vad satsar ni mest på i ert kampanjarbete?

– Just nu är det fortsatta förberedelser för valstugor som drar igång nästa vecka. Sedan blir det en del kampanjer på sociala medier.

LÄS MER OM VALET HÄR!