En studie från Trafikverket visar att allt färre klarar av att ta sitt körkort på första försöket, att många helt enkelt har en övertro på sin egen förmåga.

Nu ska provet förändras och nya, unika frågor ska skapas för varje tillfälle.

I det nya kunskapsprovet som Trafikverket tagit fram vet datorn vilka frågor den som skriver fick senast och genererar därför ett unikt prov för varje individ.

Systemet kan skapa 16 unika prov.

– Hela syftet är ju att få ut trafiksäkra förare, så det är bra att inte samma frågor kommer flera gånger. Du behöver ju lära dig och få kunskap innan du kommer till oss, säger Heléne Risberg, kontorschef på förarprovsavdelningen på Trafikverket i Jönköping, till SVT.

I trafiken är det viktigt att kunna läsa av situationer och förutse faror. Detta är svårt i början när föraren inte har någon erfarenhet. Med tiden lär man sig vilka situationer som är mer riskfyllda, på så sätt kan föraren vara beredd på att handla i nödsituationer redan innan de händer.

Men då gäller det att man även har koll på vilka trafikregler som gäller, vad skyltarna som ger bilisterna nödvändig information och varningar betyder.

Trafikverket vill att det nya kunskapsprovet ska garantera säkrare, nya förare på våra vägar.

Under januari var bara drygt fyra av tio förarprov för B-körkort som skrevs i landet godkända.

På Gotland är det många som även kuggar uppkörningen. En anledning till detta är att många chansar även här, trots att de är för dåligt förberedda.

– På min tid när jag själv skulle ta körkort så hade jag ju kört moppe i flera år innan och på så sätt byggt upp viss trafikvana. I dag måste man ha AM-kort för att få köra moped, och eftersom det kan vara svårt att ta så avstår fler från att köra moped, och det märks när de sedan kommer till oss, sade Lena Malm på Björkmans trafikskola till GT i höstas.

Statistiken talar sitt tydliga språk, men Gotland är på intet sätt unikt. Under 2016 blev 53,6 procent godkända vid gotländska körskolor, jämfört med 2004 då 64,4 procent klarade uppkörningen.

Trenden har i princip gått nedåt sedan dess.