Enligt rätten är det klarlag att en kvinna från Västerås utsatts för bedrägeri på så sätt att en för henne okänd person i ett meddelande på Facebook utgett sig för att vara kvinnans moster. På så sätt har ”mostern” fått tillgång till inloggningsuppgifter till kvinnans bankkonto.

Därefter har i två omgångar samma dag genom Swish förts över 40 000 kronor respektive 107 000 kronor till 28-åringens konto. Samma dag förde han över 83 000 kronor till en person där det i betalningsmeddelandet stod ”Köp av bitcoin” samt 40 000 kronor till en annan person. Dessutom överfördes 7 800 kronor till mannens mor. Han tog också vid sju tillfällen ut 2 000 kronor per gång i en uttagsautomat i Halmstad.

28-åringen medgav de faktiska omständigheterna men förnekade brott. Han uppgav att han via hemsidan Flashback fått kontakt med en person som han sedan kommunicerade med via applikationen Wickr (krypterade meddelanden som inte lagras). Denne person ville att han skulle swisha vidare pengar som kom in på hans konto och det uppgav han sig ha gjort. De pengar som togs ut kontant lämnades, på järnvägsstationen i Falkenberg, också till samme person som då dolde sitt ansikte med en luva. I efterhand har 28-åringen förstått att det var något skumt som skedde.

28-åringen uppgav också att han sålde en dator och en telefon till den okände andre personen och för det fick 7 800 kronor, det vill säga samma summa som överfördes till modern.

Tingsrätten konstaterar att 28-åringen ställt sitt bankkonto till förfogande för insättningar av 147 000 kronor som härrörde från bedrägeri. Att han under aktuella förhållanden inte skulle ha insett att pengarna kunde härröra från brott är så osannolikt att det kan lämnas utan avseende, menar rätten.

Genom att tillåta användningen av sitt konto för insättningar och genom att själv göra uttag och vidareöverföringar av pengarna har han vairt likgiltig inför pengarnas ursprung, anser rätten.

Straffvärdet uppgår till fyra månaders fängelse. Men eftersom mannen inte tidigare förekommer i belastningsregistret anser man inte att det finns skäl att välja fängelse som påföljd. Halmstads tingsrätt dömer därför 28-åringen för penningtvättsbrott till villkorlig dom och 50 dagsböter á 50 kronor (2 500 kronor).