Birkagården med natthärbärge drivs sedan 13 år tillbaka av Visby domkyrkoförsamling. Intresset att hjälpa till var tidigare stort. Som mest fanns 130 frivilliga, i dag är läget besvärligt.

– Det är knappt 20 som är aktiva. Av dem jobbar sex till sju natt och de jobbar för mycket, säger Susanne Ryderholm, verksamhetschef på Birkagården sedan första januari i år.

För den här månaden har hon varit tvungen att pussla med de få frivilliga som finns, fem eller sex nätter har varit problem och av dem är två ännu tomma.

Artikelbild

| På kontoret får den frivilliga sova och bjuds också gratis middag och frukost. De boendes tacksamhet är stor.

– En pensionär jobbar nio nätter i januari. Hon känner ansvar men jag är rädd för att det blir för mycket, säger Susanne Ryderholm och berättar att några få får slita hårt för att Birkagårdens natthärbärge ska kunna hålla öppet.

En lösning har blivit att betala och köpa in tjänster när frivilliga saknas för att kunna lösa nätterna.

– Det blir väldigt dyrt, men vi kan inte stå utan, säger Susanne Ryderholm.

Hon uppskattar att det hade behövts tio till för att få en rimlig arbetsbelastning på nätterna för de frivilliga. I väntan på att nya förhoppningsvis kommer till har några av Birkagårdens dagbesökare fått hjälpa till och en ska jobba natt på prov.

Artikelbild

Under midnattsgudstjänsten i Visby domkyrka gick kollekten till Birkagårdens verksamhet.

– De vill gärna ha något att göra, säger Susanne Ryderholm och poängterar att den frivilliga aldrig är ensam utan alltid jobbar ihop med en anställd personal nattetid.

Den 23 januari kommer ett möte att hållas för att försöka täcka upp nätterna under februari.

– Det brukar lösa sig, man får ha is i magen och skulle det vara totalkört får jag gå in och jobba natt, säger Susanne Ryderholm.

Hon konstaterar att gotlänningar gärna vill bidra med pengar, men att få är beredda att lägga sin egen tid på att hjälpa till.

– Det är synd, att vara här är väldigt lärorikt och man får så himla mycket tillbaka. De som bor här vet att utan de frivilliga skulle det inte fungera och de visar stor ödmjukhet och tacksamhet, säger hon.

En nyhet är att Birkagården tar hjälp av sociala medier för att bli mer synlig, och därigenom locka nya frivilliga.

– Vi har gått från 100 som gillar oss på Facebook till 350, säger Susanne Ryderholm.

Just nu bor en handfull gäster per natt på Birkagården. Oftast kan den som är frivillig själv sova ostörd på kontoret.

– Ett stort hjärta behövs och att man bryr sig om de som kommer hit. De behöver mycket kärlek, säger Susanne Ström, frivillig dag och kvällstid.