– Det kommer bli mer inriktat på familjevåld. Vi får många frågor om det. För fem år sedan så var det en bra bit under femtio procent av insatserna som handlade om våld nu är det istället en bra bit över femtio procent, säger Kjell Gardarfve som är chef på socialförvaltningens utförarenhet.

Mansforum Gotland grundades för tolv år sedan som en del av familjestödsenheten. Då var det framför allt en grupp där män kunde prata med andra män om exempelvis mansrollen och samlevnadsproblem. Nu har enheten dock beslutat att Mansforum Gotland ska genomgå en förändring. Som P4 Gotland var först med att rapportera.

– Det är fel att säga att vi ska läggas ned utan det är mer av en omfördelning av personalresurser, säger Kjell Gardarfve och förtydligar att det inte beror på ekonomiska skäl.

Artikelbild

Istället menar han att enheten har sett nya behov växa fram på Gotland, och att de därför väljer att ändra inriktning för Mansforum Gotland.

– I många familjer vi möter finns det våld och det kommer fler metoder för att göra våldet pratbart utan att skuldbelägga utföraren. Vi vill använda personalresurserna till det. Det handlar om att göra mest rätt där vi behövs mest.

Ambitionen är att till hösten kunna starta en mansgrupp med våld som tema.