Se vad männen svarat på frågan i bildtexterna ovan!