2018 har varit ett märkligt år för Tingstäde träsk. Efter den regniga hösten 2017 var vattenståndet i början av året så högt att över en miljon kubikmeter vatten släpptes ut för inte överskrida den högsta tillåtna nivån om 45,10 meter över havet.

Därefter följde torka och värme under flera månader. Inget vatten tillfördes träsket, samtidigt som avdunstningen var större än det som tappades av som dricksvatten. Dessutom ökade förbrukningen av vatten i Visby med över 40 000 kubikmeter under juli.

Läget var så kritiskt att Region Gotland i början av augusti skickade sms till boende i Visby med en uppmaning om att spara på vattnet.

Artikelbild

| En varning för grunt vatten, men ännu ingen risk för vattenbrist.

Nu återstår elva centimeter till lägsta nivån. Vattenståndet i Tingstäde träsk är därmed det lägsta sedan 1976.

– 1976 återstod bara fyra centimeter till den nedre nivån, säger Susanne Bjerkegaard Pettersson som är chef för Region Gotlands va-avdelning.

Elva centimeter innebär att Region Gotland fortfarande kan tappa av 440 000 kubikmeter som dricksvatten.

– Den högre förbrukningen som var i Visby i somras är tillbaka på normal nivå, vilket är cirka 7 000 kubikmeter per dygn. Av det kommer hälften från Tingstäde, berättar Susanne Bjerkegaard Pettersson.

Artikelbild

Den senaste tiden har Visbys övriga vattentäkter återhämtat sig. Susanne Bjerkegaard Pettersson tror därför inte att det blir några problem med vattenförsörjningen framöver.

– Ingen kan säga vad det blir för väder den kommande tiden, men för att läget ska bli kritiskt behöver det vara tio veckor utan regn. Jag tror att vi klarar oss, säger hon.