Den sammanräknade arbetsinkomsten för svenska kvinnor låg på i snitt 240 000 kronor. Det är 76 procent av männens snittinkomst, som låg på 315 000 kronor, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

– Könslönegapet har varit ganska konstant sett över en trettioårsperiod. Det har inte hänt så mycket. Med tanke på samhällsutvecklingen i övrigt är det lite förvånande att det har bitit sig fast, säger Erica Lindahl, forskare vid Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt Lindahl är familjeliv orsaken till nästan två tredjedelar av inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor.

Artikelbild

| Två tredjedelar. Tjänar kvinnor i snitt av mäns medianlön.

– I och med familjebildning förändras utvecklingen av inkomsterna drastiskt. Kvinnor får en rejäl inkomstminskning när de får barn, hamnar på en helt annan nivå och kommer aldrig ikapp männen.

På Gotland är genomsnittslönerna lägre för både män och kvinnor, jämfört med rikssnittet. Här tjänar kvinnor i snitt 224 664 kronor och män 269 997 kronor per år. Gotland är dock ett av de län som har lägst löneskillnad i landet med plats 14 av 297. De gotländska kvinnornas löner utgör 83 procent av männens, vilket ändå ger de gotländska männen drygt 45 000 kronor mer i plånboken varje år.

– Kvinnor arbetar i högre grad deltid under många år. Då blir löneutvecklingen sämre, säger Erica Lindahl.