Miljöskyddsinspektören Jonatan Levin är nöjd med sommaren i innerstan.

– Det blev en relativt lugn sommar. Antalet klagomål halverades från 60 i fjol till 30, säger han.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i april att sänka sina riktlinjer för buller från nöjesverksamhet från 30 till 25 decibel, en anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jonatan Levin tror dock inte att det är orsaken till att klagomålen minskat.

– Nej. De flesta näringsidkare vill ha goda relationer med sina grannar. Det handlar mer om att visa hänsyn och lyssna på deras önskemål än att hålla en exakt ljudnivå, säger han.

Det visar sig även i hanteringen av de klagomål som inkommit.

– Vi har löst det mesta med dialog, säger Jonatan Levin som tycker att det är ett arbetssätt om gör att både den klagande och verksamheten känner sig hörda.

I ett fall har dock inte dialog hjälpt. Under flera år har klagomål riktats mot restaurang Vinäger vid Hästgatan. Mitt under pågående sommarsäsong 2017 ålade miljö- och hälsoskyddsnämnden Vinäger att följa riktlinjerna för ljudnivåer, och till det kopplades ett vite. Nämnden hotade med att kräva 100 000 kronor varje gång bullergränserna överskreds.

– Vi fick in flera klagomål i början av sommaren. Vi kontaktade de som ansvarar för verksamheten och påminde dem om att det fanns ett föreläggande med vite, säger Jonatan Levin.

Ljudnivån fortsatte att vara hög. På kvällen den 6 juli var enheten miljö- och hälsa på plats för att mäta bullret i en grannlägenhet.

Vid första mätningen, klockan 23.30, överskreds både gränsen för ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå och den för maxnivån. Den ekvivalenta nivån låg 17,5 decibel över gränsen. Vid andra mätningen tio minuter senare var ljudnivåerna ännu högre.

– Den klagande berättade att ljudet var så högt att det inte gick att se på tv eller umgås på ett normalt sätt, och att de under sommaren ofta inte kunde sova förrän efter två på natten, berättar Jonatan Levin.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökte hos mark- och miljödomstolen om att få vitet på 100 000 kronor utdömt. Domstolen anser att det är klarlagt att bullret kom från restaurangens ljudanläggning och finner inte anledning att avslå ansökan eller jämka beloppet.

Vinäger har tre veckor på sig att överklaga.

– Det kommer vi att göra, säger Mats Henningsson som driver Vinäger.

I övrigt vill han inte kommentera ärendet, men säger att han generellt tycker att bullergränserna i Visby innerstad är för låga.