Anslaget från Kulturrådet är uppräknad med 805 000 kronor, men då ingår en särskild satsning på 450 000 kronor till biblioteken.

Region Gotland kunde ha fått mer än så. De två senaste åren har Kulturrådet delat ut extra pengar till regionen som uppfyller några utvalda kulturpolitiska mål. 2017 fördelade Kulturrådet 30 miljoner kronor till 13 regioner som satsade på att tillvarata teknikens möjligheter, att utveckla den regionala infrastrukturen och som satsade på kulturverksamheter med svag regional struktur. Region Gotland fick inte del av den satsningen.

I år har Kulturrådet gjort en ny fördelning. Samma kulturpolitiska mål är prioriterade. Nio regioner får stöd, och totalt har nu 18 av landets 20 regioner fått extra tilldelning. Gotland saknas även den här gången. Regionrådet Filip Reinhag (S) hade gärna sett att Kulturrådet skjutit till mer pengar, eftersom Region Gotland i år gör en extra satsning. Regionen har öronmärkt 500 000 kronor för att stödja delaktighet, mångfald och integration.

Kulturrådets 23,7 miljoner kronor kompletteras med Region Gotlands anslag på drygt 20 miljoner kronor. Totalt kommer det att finnas 44,2 miljoner kronor till verksamheten vid Gotlands Museum, Länsteatern på Gotland, Gotlandsmusiken, Film på Gotland och länsbiblioteket.

Den 22 februari fördelar regionstyrelsen pengarna mellan institutionerna. Förra året fick Gotlands Museum mest, 16,7 miljoner kronor.