Under onsdagen träffade Region Gotland fyra av öns utvecklingsbolag i Hemse där man kom överens om ett samarbete om hur man kan göra verklighet av de nya lokala utvecklingsplanerna. Närvarande var utvecklingsbolagen från Fårö, Storsudret, Hemse och Östergarn.

Från Östergarn var Gunnar Bendelin, ordförande i Nygarns Utveckling AB, närvarande. Bland planerna för Östergarn är en av de hetaste punkterna just nu att man vill bygga nya lägenheter i socknen.

– Det är vår viktigaste prioritering att få igång ett landsbygdsbyggande. Tittar man på Gotlandshem och deras ägardirektiv så lär det ju inte hända så himla mycket ute på landsbygden, säger Gunnar Bendelin.

Artikelbild

| Det är inte ofta flerbostadshus byggs på landsbygden, men nu kan Östergarn vara på väg att få 16 nybyggda lägenheter.

Primärt vill utvecklingsbolaget ha hyresrätter, men är även öppna för bostadsrätter.

– Vi vill helst ha hyresrätter. Vi måste få barnproducerande ungdomar att etablera sig på landsbygden för annars är ju skolorna på landet i strypsnara. Alla har inte råd att köpa en bostadsrätt, och då kan det vara bra med en mix i upplåtelseform, säger Gunnar Bendelin.

Det var i samband med den nya fördjupade översiktsplanen i Östergarn som det dök upp lämpliga platser för bostäder. Redan nu finns en plan för hur bostäderna ska se ut, och just nu cirkulerar en enkät där utvecklingsbolaget undersöker bland sockenborna vilket intresse som finns.

Svenska kyrkans egendomsnämnd är med på tåget och vill upplåta mark till nya lägenheter intill tennisbanorna vid idrottsplatsen i Östergarn.

– Vi har en positiv dialog, tanken är att förtäta området kring själva kyrkbyn. Utgångspunkten är att det ska vara lägenheter eller parhus med sammanlagt 16 lägenheter. Vi vill också ha ett lite innovativt byggande, och det ska finnas mötesplatser där man kan mötas som boende. Intresset kommer att få avgöra hur mycket vi bygger, säger Gunnar Bendelin.

Under våren väntar en hel del möten med både kyrkan, banker och regionen i frågan om bostäderna.

I Nygarns utveckling finns även andra planer. Man vill inom en snar framtid samarbeta med närliggande utvecklingsbolag för att öppna för en utbyggnad av cykelvägar och vandringsleder, bland annat längs kusten i riktning ner mot När socken.

En annan fråga som klubbades under onsdagens möte med regionen är att det nu ska instiftas ett bygderåd i Östergarn, där en person ska avlönas för att främja möjligheterna till gemensamma satsningar i bygden.