Det är tio år sedan Ola Jonasson som första man började jobba i Gråbo hemtjänstgrupp 1.

– Det var faktiskt ganska tråkigt. I början fick man höra "jasså, kan du städa och tvätta" från en del brukare, och som man blev jag mer synad, säger Ola Jonasson och minns hur han förr kunde bli kallad "Ola Lyftkranen" av sina kvinnliga kollegor när jobbet krävde tunga lyft.

Kollegan Thomas Jankert sticker iväg för att hjälpa en brukare att duscha. Thomas kom in som tvåa bland männen i gruppen och han stortrivs. Av Region Gotlands 289 anställda i daglig hemtjänst är fyra av fem kvinnor. Hemtjänstgruppen på Gråbo sticker ut rejält med hälften män. 

Artikelbild

| Thomas Jankert berättar att han ska motionera mera för gamle handbollsmålvakten Jan-Åke Engström och kollegan Ola Jonasson. Skrattet är alltid nära till hands vid hemtjänstbesöken.

– Jag brukar säga att jag har haft väldigt många jobb i mitt liv men att det här är det svåraste, där människa möter människa. Vi får vara flexibla och lite skådespelare. Det är väldigt mycket improvisationsteater och en konst att bygga upp ett förtroende, säger Thomas Jankert som också har många års erfarenhet som skådis.

 

I december 2013 tog Sara Björkander över som enhetschef, sedan dess har antalet män i gruppen ökat.

– När vi fick Sara hände något. Hon har verkligen raggat tag i alla killar och vi har mycket roligare på jobbet i dag än för tio år sedan, säger Ola Jonasson om den blandade könsfördelningen.

Artikelbild

| Gråbo hemtjänst Grupp 1 består av nära 50 procent män, jämfört med regionens övriga hemtjänst där fyra av fem anställda är kvinnor.

Att det finns män i hemtjänsten tror han även påverkar brukarna.

– Vi ser andra saker, bryter mönster och tänker inte alltid att det viktigaste är att lägenheten är städad. Vi ser till hur brukarna mår, är de ledsna försöker vi hinna med städningen också, säger han.

Artikelbild

| Morteza Fayazi i samtal med en brukare på telefon. Till vänster kollegan Eleonora Carlén.

För brukare utan släktingar är hemtjänsten länken till omvärlden.

– Det är vi som är deras trygghet och man skapar en nära relation, säger Ola Jonasson.

Artikelbild

| Enhetschefen Sara Björkander berömmer personalen och berättar att deras arbetsglädje ger nöjda brukare och en ekonomi som håller ihop.

 

Under tiden har Leonard Högström tagit sig hem till Monika Larsson. De två skrattar mycket tillsammans och hon hyllar hemtjänstens insats.

Artikelbild

| Thomas Jankert och Ola Jonasson på väg upp till en brukare. De älskar sitt jobb och menar att de får så mycket tillbaka.

– De gör ett fantastiskt arbete och hemtjänst är inte bara ett kvinnoyrke utan ett jobb för män också.

Enhetschefen håller just nu på att rekrytera en ny medarbetare, man eller kvinna, till teamet där 100 procent i regionens senaste medarbetarenkät svarade de tycker att arbetet känns meningsfullt. 

– 100 procent av brukarna svarade att de sammantaget är nöjda med den omsorg de fått. Det viktigaste man har är medarbetarna, då får man nöjda brukare, och då går ekonomin ihop, säger Sara Björkander.