Gotlands län Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN, klarar inte det sparkrav på 4,9 miljoner kronor de fick tidigare i år. Det visar årets andra delårsrapport från förvaltningen. Prognosen säger istället att nämnden gör ett nollresultat i år. I rapporten nämns också att flera statliga reformer gör att GVN står inför många förändringar. Dessutom påpekar förvaltningen att det finns stora utmaningar när det gäller rekrytering av lärare.