Det är Länsförsäkringar som gått igenom statistiken för vilka som tar ut mest dagar för vård av sjukt barn under februarimånader. Det visar sig, föga förvånande, att kvinnor fortfarande står för de flesta dagar hemma, 62 procent under förra året.

Men när man börjar titta på och jämföra län för län, så ligger Gotland ändå i topp. Här står kvinnorna för 59,6 procent av vab-dagarna - vilket är bäst i landet. På andra plats kommer Västerbottens län på 59,9 procent och trea Kronoberg på 60,4.

Sämst på att dela på vabbandet är föräldrarna i Skåne, 63,7 preocent tätt följda av Norrbotten och Västernorrland.

Under förra året betalades 6,9 miljoner dagar med tillfällig föräldrapenning ut till 860 696 personer.