Under fredagen beslutade Länsstyrelsen på Gotland att det återigen ska vara okej att grilla på sin egen tomt. Beslutet började gälla klockan 14.00 på fredagen – men flera personer har hört av sig till Helagotland.se om varför det bryts trots att det är torrt, varmt och blåser väldigt friska vindar. Per Wikberg, brandingenjör, har varit med och tagit fram underlag till beslutet att bryta det totala eldningsförbudet.

– När man tittar på SMHI:s brandriskprognos ser man ett index på spridnings- och antändningsrisk. Till det finns massa underliggande data och källor som vi tar del av. De värdena som var extrema för Gotlands del i samband med att eldningsförbudet infördes har nu sjunkit, säger Per Wikberg.

Han säger att vissa parametrar i skogsbrandsriskkartan FWI var uppe på en nivå runt 70 – vilket är väldigt högt.

– Några av de värdena som var väldigt höga har vi aldrig tidigare upplevt på Gotland. Sedan beslutet togs har värdena vandrat lite fram och tillbaka. Men i dag låg det runt 40 och det är fortsatt högt. Vi kan dock se att det planar ut framöver. Vi får en högre luftfuktighet och brandrisken totalt minskar, säger Per Wikberg.

Han menar att trots att man nu får grilla på egen tomt ska man iaktta försiktighet.

– Många är glada över att nu få grilla, men det gäller att vara försiktig. Vi har olika förutsättningar runt om på Gotland och det gäller att tänka till när man grillar, säger Per Wikberg.

Eldningsförbudet råder fortfarande på allmän plats, till exempel på stränder, i parker och i skog och mark.