Tallprocessionsspinnarlarven kan lätt identifieras genom ett flertal larver som bildar en lång kedja. Larven som trivs bäst på södra Gotland, främst på Storsudret, ökade kraftigt i antal under början på 2000-talet men har under senare år minskat. Nu har den setts till vid bland annat Holmhällar, Vamlingbo samt även på Östergarnslandet. Hullingarna från larven kan likt pollen sprida sig i luften och sätta sig på huden och kan då framkalla svår klåda och allergiska besvär.

– Det kan gå flera månader innan klådan ger med sig, säger entomologen Anders Lickander.

Den höga värmen som larven mår bra i kan vara ett av skälen till att den nu dyker upp igen. Då larven generellt sett har svårt att sprida sig så tror inte Anders Lickander att den kommer att ta sig upp på ön, men han utesluter det inte helt. Hans tips är att hålla sig borta från tallmarker på Sudret om man vill undvika att drabbas av larvens hullingar.