Fem centerpartister, med oppositionsrådet Eva Nypelius och ledamoten i byggnadsnämnden Lars Thomsson i spetsen, gick vid en pressträff igenom ett program i tolv punkter för ett mer offensivt byggande.

– Det byggs på Gotland, men för lite. Översätter man Boverkets prognoser till våra förhållanden skulle bostadsbyggandet behöva fördubblas, inledde Eva Nypelius.

Riksdagskandidaten och ledamoten i byggnadsnämnden, Lars Thomsson, menade att situationen när det gäller färdiga detaljplaner var betydligt bättre när de borgerliga partierna lämnade över makten efter valet 2010.

Artikelbild

| Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande i regionens byggnadsnämnd, menar att Centerpartiet slår in öppna dörrar och serverar gammal skåpmat.

– I dagsläget är Fänriken den enda färdiga planen, säger han.

Strandskyddet, som det är utformat i dag, har ifrågasatts inte minst av Centerpartiet centralt, senast av partiledaren Annie Lööf i Almedalen. På presskonferensen distanserade sig den lokala partiorganisationen rejält från de ståndpunkterna, dock utan att föra polemik mot sin egen partiledning.

– När vi är ute och kampanjar, som nyligen i När, får vi höra: ”behåll Gotlands stränder öppna”, sa Lars Thomsson och fortsatte:

– Det tycker vi med, men sen finns det exempel där tillämpningen kan bli för rigid.

Artikelbild

| Visby-byggnation i Gotlandshems regi i början på 2000-talet. Centerpartiet vill att det nu byggs mer utanför staden.

Den första punkten i programmet handlar om att korta bygglovsköerna. Sen följer: permanenta försöket med dubbel markanvisning som Centerpartiet drivit igenom och underlätta byggande utanför detaljplanelagda områden. En punkt handlar om att korta tiderna för överklaganden av byggplaner.

– Det är inte en fråga som avgörs lokalt, men vi driver den i riksdagen, kommenterade Eva Nypelius.

Att tillåta fler tekniska lösningar för VA, driva bostadsbyggande i projektform i samarbete med exploatörer, fler trygghetsboenden på landet, studentbostäder, ökade krav på Gotlandshem när det gäller byggande utanför Visby är andra punkter. Den sista punkten handlar om att ”skapa ett utvecklingsprojekt för byggande av permanenthus på landet”.

En mycket hög andel av fastigheterna på Gotland ägs av sommargäster och fastighetspriserna drivs upp av "sommarstugefieringen".

Är boplikt som en åtgärd mot den utvecklingen något som diskuteras inom Centerpartiet på Gotland?

– Vi känner till det, men det är inget vi tror på, svarar både Nypelius och Thomsson.

Kan upplåtelseformen kooperativa hyresrätter, som förhindrar fastighetsspekulation, vara en väg?

– Det är något man kan titta på i utvecklingsprojektet vi föreslår, svarar Lars Thomsson.

GT bad byggnadsnämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom (MP kommentera programmet:

– När det gäller bygglovsköer slår de in öppna dörrar. Köerna har kapats och på nämndens arbetsutskott nästa vecka kommer ett åtgärdsprogram. Det vet Centerpartiet. Permanenthus på landet är bra och Miljöpartiet har just därför initierat en Byggemenskap i samarbete med ett utvecklingsbolag, men det behövs fler projekt. Andra punkter är utan substans, eller sådant som vi redan är överens om, till exempel avloppsfrågorna.

Anser du att Centerpartiets program tillför något för byggandet på ön?

– Det innehåller inget nytt, svarar Karl-Allan Nordblom.

Eva Nypelius, vad menar du är partiskiljande i de punkter ni presenterat?

– Jag skulle säga byggandet på landet. Det kanske andra partier säger, men det gäller att få det gjort också.