Ledare Gotlands Allehanda Elever hotades med kniv under skoltid på Romaskolan i går, rapporterade helagotland.se. Rektor för Högbyskolan har, åtminstone tillfälligt, klivit åt sidan. På skolan ska finnas problem med som rör arbetsmiljö och ordning. Wisbygymnasiet har tvingats hantera en situation med återkommande bränder i skolans lokaler. För en dryg vecka sedan stängde Guteskolan av en elev med anledning av en anlagd brand.

De gotländska skolornas säkerhetsproblem är ingen isolerad företeelse. Tidningen Dags Samhälle har publicerat resultatet av en enkät som visar att sju av tio kommuner har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren. På vissa skolor har det gått så långt att det numera alltid finns väktare på plats. Hur länge sedan var det som vi förfasade oss över amerikanska skolor med säkerhetskontroller och metalldetektorer? När är vi själva där?

På Härnösands gymnasium kommer inom kort alla entréer att vara låsta, men möjliga att ta sig igenom med de passerkort som delas ut till elever och personal. Håkan Ölund, lokal- och säkerhetsansvarig på Härnösands gymnasium, säger till Dagens Samhälle:

– Vi ville skapa lugn för elever och personal, och det har fungerat väldigt bra. ­Väktaren går runt och pratar med eleverna.

På så sätt – och med hjälp av kameror, kodlås och stöldmärkning med mera – har man börjat få bukt med skadegörelse, stölder och bråk.

Dagens Samhälles faktaruta om varför säkerheten behöver höjas vid Sveriges skolor är skakande läsning.

Ett urval lyder: Föräldrar är hotfulla. Konflikter mellan elever. Hot om skjutningar. Anlagda bränder. Våld mot lärare. Stölder av datorer på dagtid. Risk för väpnat våld. Misstankar om vapen på skolan. Misstänkt drogförsäljning.

Skolornas säkerhetsproblem är ett sammansatt problem med många olika orsaker. Men jag är övertygad om att kampen för säkerhet och ordning i skolan måste inledas den första lektionen i den första årskursen. Jag har ingen vetenskaplig rapport att hänvisa till, men jag är övertygad om att skolor med brist på arbetsro, respekt och ordning under lektionstid också tenderar att ha större problem med skadegörelse, våld och stölder. Höga förväntningar och höga krav på både studier och uppförande påverkar inte bara skolarbetet utan hela skolmiljön.