Gotlands Allehanda Trots de skärpta migrationsreglerna beräknar Migrationsverket att 34 700 människor kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Myndigheten uppger själv att i år kommer fler beslut än någonsin, i alla typer av ärenden, behöva fattas.

Migrationsverkets övre scenario för året är 45 000 personer. I en granskning som Riksrevisionen presenterade bara timmar innan Migrationsverket avtäckte sina nya prognoser visas dock tydligt att prognoserna närmast regelmässigt överskrids. Under åren 2010-2015 blev utfallet lägre än myndighetens övre scenario en enda gång. Övriga år har också det övre scenariot överskridits med råge.

Som Moderaternas talesperson i migrationsfrågor Johan Forsell påpekade i DN befinner sig dessutom 115 000 människor fortfarande i migrationsverkets mottagningssystem. Lägg därtill alltså en fortsatt hög mottagning av asylsökande och en förväntad stor ökning av antalet anknytningsärenden och det blir alltmer uppenbart att en långsiktig migrationspolitik inte bara förutsätter att de tillfälliga åtgärder som regeringen har vidtagit permanentas utan att nya vidtas för att minska mottagandet ytterligare.

Detta blir än mer påkallat när den bristfälliga integrationen tas i beaktande. Många som kommer till Sverige med drömmar om att starta ett nytt liv kommer att hamna i ett livslångt utanförskap. Åtskilliga kommer att bo i områden som samhället alltmer drar sig tillbaka från, där det inte är självklart att polisen eller brandkåren kommer när man ringer. Områden där skyddet för ens egendom är mycket svagare än på andra platser i Sverige.

Svenskar visar sig i undersökning efter undersökning vara ett folk som i grund och botten tycker om människor från andra delar av jorden och som vill hjälpa. Mycket av missnöjet med migrationen beror förmodligen på den alldeles för ofta obefintliga integrationen. Oförmågan att integrera människor som kommer till Sverige kan mycket väl också ha ökat oviljan att ta emot fler människor från kulturer som skiljer sig avsevärt från vår egen.

En ny undersökning från forskningsinstitutet Chatham House visar att motståndet mot migration från mestadels muslimska länder nu är utbrett i flera europeiska länder. Över 10 000 personer tillfrågades i tio länder. Endast i Spanien och Storbritannien var det färre än hälften som höll med om påståendet ”All fortsatt migration från mestadels muslimska länder bör stoppas”.

Sverige var inte med i undersökningen men det verkar osannolikt att situationen här skulle var väsensskild från i övriga Europa. Inte minst med Sveriges väldigt höga mottagande och erkänt dåliga integration i åtanke.

Frågan är vad politikerna avser göra. Ignorerandet av detta åsiktsgap var en av faktorerna bakom USA:s president Donald Trumps framgångar. För att undvika motsvarande resultat här bör svenska politiker fundera på att ta folks åsikter på allvar, även om de inte alltid delar dem. Att permanenta den skärpta politiken är nog bara ett första steg.