Ledare Gotlands Allehanda Centerpartiet har besvärliga förhandlingar framför sig på Gotland, eftersom inget av blocken fick majoritet. Men samtidigt är Centerpartiet det klart starkaste i det förhandlingsspel som nu väntar. Och än starkare blir partiet på sätt och vis om det lyckas förankra sitt styre även på andra sidan blockgränsen. Centerpartiet kan då bli det som var den ursprungliga betydelsen av begreppet vågmästare. Ett stort parti i mitten som kan söka stöd åt båda hållen.

Moderaternas position är å andra sidan svagare. Partiet tappade mandat i fullmäktige och förlorar inflytande när den tänkta koalitionspartnern söker samförstånd vänsterut. För Moderaterna vore det nästan att föredra om Centerpartiet är dumt nog att bilda en fullfjädrad blocköverskridande koalition med Socialdemokraterna. Då blir Moderaterna det stora oppositionspartiet som kan göra en strålande comeback när väljarna straffar C och S i valet år 2022.

Jag är väldigt nyfiken på en sak, som blir något av ett lackmustest av Centerpartiet. Hur blir det med hälso- och sjukvårdsnämnden? Gör Centern som Socialdemokraterna gjorde 2010, och skickar ordförandeposten i nämnden vidare till en mindre samarbetspartner som en Svarte Petter? Eller har Centerpartiet självförtroendet att ta på sig den svåraste uppgiften, en uppgift som rätteligen tillhör ledaren för den koalition som ska styra ön?

Om Centerpartiet skyggar för att ta ansvaret för hälso- och sjukvårdsnämnden så säger det verkligen något om partiet.

Centern har utställt vidlyftiga vallöften på området, som det blir svårt att infria. Partiet har bland annat lovat att ”alla ska ha tillgång till en egen läkarkontakt i primärvården”, en uppgift som inte underlättas när primärvården i stor utsträckning är bemannad med hyrläkare. Primärvården ska dessutom bli lättare att komma i kontakt med och den ska hålla kvällsöppet för att avlasta akuten, menade Centern i sin valplattform. Och gotlänningarna ska få regelbundna hälsosamtal från 40 års ålder.

Hur skulle det se ut om Centern fjärmar sig från dessa vallöften och pådyvlar någon annan uppgiften att leda hälso- och sjukvårdsnämnden? Riskabelt. Men å andra sidan är det också riskabelt att anta utmaningen. Det gick inte bra fram till och med 2010, när Centerpartiet senast ledde hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.