Region Gotlands kulturplan slår fast att Gotland ska vara en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner, med en verksamhet som ger avtryck i hela landet och även internationellt.

Men de senaste åren har inte satsningen på film varit klockren. Med en krisande ekonomi övervägde regionens budgetberedning för två år sedan att dra in stödet till Gotlands Filmfond AB. I slutet av 2016 fick dock fonden 1,5 miljoner kronor, men inte tillräckligt för att betala sin del (500 000 kronor) av hyran för Kustateljén. Det ledde till att det treåriga projektet Filmkluster Fårösund fick problem. När det avslutades i maj förra året hade arbetet med en förnyad projektansökan påbörjats. Den ligger nu i malpåse.

Den senaste tiden har flera satsningar gjorts. I december gav regionen sju miljoner kronor till Gotlands Filmfond. Filmfonden har i uppdrag att i samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen AB arbeta för att få minst två skarpa produktioner per år till Kustateljén. Nu bidrar fonden till storfilmen ”Bergman Island” som spelas in på Fårö i sommar.

Artikelbild

| Förslag. Filmfondens ordförande Stefan Persson vill se mer långsiktiga lösningar.

I november utsågs dessutom regionrådet Meit Fohlin (S) till ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen, där Gotland ingår med filmfonden sedan 2010.

2016 antog Stockholm en filmstrategi. Nu gör Gotland likadant. Ett förslag till strategi är klart och det ska efter regionstyrelsens godkännande ut på remiss under våren.

Det krävs mer pengar och mer långsiktighet om Gotland ska flytta fram positionerna. En satsning behövs lokalt för att utveckla inhemsk produktion i mer professionell riktning. Det behövs även mer pengar för att locka filmbolag till Gotland. Filmfonden bör även få utrymme att vara mer flexibel och kunna fatta beslut om stöd utan att invänta politiska beslut.

– Det bästa för filmfonden vore att säkra långsiktig finansiering. Förhandlingar med filmbolag handlar ofta om filmer som ska spelas in 2-3 år senare, och då måste fonden veta om det finns pengar, säger filmfondens ordförande Stefan Persson.

Artikelbild

För att locka produktioner behövs även en bra filmkommission som ger hjälp med bland annat att hitta inspelningsplatser, stöd med tillståndsansökningar och hjälp med logistik.

Thomas Nilsson, rektor vid Gotlands läns folkhögskola, var huvudman för filmklustret i Fårösund.

Artikelbild

– Mycket fokus har lagts på strategin. Jag hoppas att den kan leda till att filmklustret får en fortsättning. Det var ett lyckat projekt och det bästa är om filmsatsningen ligger i Fårösund, säger han och berättar att folkhögskolan är på väg att utöka utbudet av kurser med koppling till film.