Fyra gotländska föreningar fick del av stödpengarna 2017, totalt 5,9 miljoner kronor, vilket är 600 000 kronor mer än 2016. Prioriterat 2017 var nyskapande projekt riktade till barn. Totalt fick cirka 400 projekt i landet medel från Arvsfonden.

Störst belopp – 2,3 miljoner – fick Visby tennisklubb för att bygga en ny padelhall. Demokrati för barns framtid Gotland fick 1,4 miljoner kronor till ett ungdomskooperativ inom musik och film, Gotlands Museum och Gotlands fornvänner fick 1,2 miljoner kronor till integrationsprojektet Hej Salam och stiftelsen Bergmancenter fick drygt 1 miljon kronor till en ny skaparverkstad.

LÄS MER: Miljonbidrag till bygge av ny hall

Arvsfonden har de tre senaste åren rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare föregående år. Gotlands totala projektstöd 2017 var 101 kronor per invånare, vilket ger Gotland en första plats i rankingen. Östergötland hamnar sist på listan med 13 kronor per invånare.

Kommande år kommer Arvsfonden att prioritera projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning.