Jag förvånas ständigt över debatten om vegetariskt kontra kött som ofta är osaklig på en märkligt låg nivå. Man slänger sig med osanningar och halvsanningar vilket gör det hela just, märkligt.

Vegetabilier innehåller protein absolut men endast lågvärdigt protein som måste omvandlas i kroppen som då får cirka hälften kvar efter komplettering av proteinkedjorna, om kroppen ens har det som behövs för att göra detta. Så alla vegetabiliers proteininnehåll kan man räkna ner till ungefär hälften rakt av.

Genom spårämnesanalyser vet vi i dag att människan åt animaliskt till största delen under vår evolution, då vi blev dagens människa. All debatt om utformning av tänder och tarmar kan alltså lämnas därhän.

Även talar man om hur mycket vatten som ”går åt” för att producera ett kilo kött. Vatten går inte åt, det är ett kretslopp. Om vatten försvann från kretsloppet så skulle det vara illa, speciellt om man äter avokado som i så fall ”tar” 1173 liter vatten per kilo att producera.

Det vi vet historiskt är att sönderodling av mark har störtat i princip samtliga äldre högkulturer. Utarmning av jorden, jordflykt, konstbevattning, monokultur och så vidare har startat bland annat Sahara och effektivt förstört för stora kulturer och landområden som dött ut.

Vad jorden saknar i dag är biomassa som tar hand om växthusgaser bland annat. Ökenliknande enorma arealer som skulle haft hundratals miljoner betande djur vallade av rovdjur är den egentliga katastrofen. Likadant är det efter att man dödade av hundratals miljoner bison i Nordamerika vilket rubbade mycket i systemet där.

Vi bör återställa biomassan med många hundra miljoner betande djur som göder marken och ger växtlighet samtidigt som vi minskar utsläpp. Om vi bara minskar utsläpp och tillåter minskning av biomassa så kommer vi att tvingas minska och minska tills det brister eftersom vi inte ”fixade” det som skulle ta hand om det vi, vulkaner och träskmarker ändå släpper ut.