Vi har en kartell

för bättre lön

anställningsform

och arbetsmiljö

Gemensam lön

efter lagprestation

är vår idé

då delar vi lika

Var för sig

har vi föga makt

men tillsammans

bygger vi Sverige