Återigen kommer larm från polisen om hur narkotikamissbruket går allt längre ner i åldrarna på Gotlands ungdom. Jag har lagt en motion till Gotlands regionfullmäktige hur vi kan uppnå ett narkotikafritt Gotland.

En av de främsta orsakerna till missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa på Gotland är att så många faller in i missbruk av narkotika och alkohol. Attityden mot hasch och annan narkotika bland öns unga är farligt liberal och leder till att många unga prövar och fastnar i ett narkotikaberoende, som sedan leder till kriminalitet och psykisk ohälsa. Ofta leder narkotikabruket också till våld i nära relationer.

Årligen tvingas skattebetalarna lägga 100-tals miljoner kronor om på åtgärder för att ta hand om effekterna av det gotländska narkotikamissbruket. Det politiska valet står mellan att betala dessa 100-tals miljoner kronor för att ta hand om skadade gotlänningar och konsekvenserna av missbruket eller om vi offensivt ska satsa på att förebygga och hindra att främst de unga, men även andra inleder ett narkotikamissbruk. Ofta talas om sociala investeringar, och det är ur alla synvinklar klokare att satsa offensivt mot narkotikabruket, än att betala för att reparera skadorna av redan narkotikaskadade individer.

Vad som krävs är ett samlat grepp där många aktörer samverkar för att bryta narkotikans makt över de som missbrukar. Det är inte bara polisens och socialtjänstens uppgift, utan det krävs en samlad strategi där regionstyrelsen tar ledningen och skapar en samverkan mellan regionens olika delar, där skolan spelar en viktig roll tillsammans med andra myndigheter. Föräldrar måste ges det stöd och den kompetens, som krävs för att tidigt upptäcka och hitta motkrafter mot de ungas användande av narkotika. Öns civila organisationer liksom öns näringsliv kan spela viktiga roller för att nå ett narkotikafritt Gotland.

Istället för att år efter år se gotlänningar gå under i narkotikamissbruk, kriminalitet och våld i nära relationer, som kostar 100-tals miljoner kronor om året, borde vi satsa offensivt i en social investering på förebyggande åtgärder i en samlad aktion för att få ett narkotikafritt Gotland.

Därför föreslår jag att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en mångårig offensiv samlad strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland. Att offensiven för ett narkotikafritt Gotland ska ses som en social investering. Det innebär att resurser måste avsättas till denna sociala investering.