GA har tidigare berättat om de fartygsaffärer rederikoncernen gjorde i december 2012, då två av Rederi AB Gotlands dotterbolag sålde fyra tankfartyg till bolag utomlands. Några dagar senare köpte ett annat bolag i koncernen tillbaka fartygen.

Skatteverket har ansett att den märkliga affären enbart gjordes för att undgå skatt, och har i flera omgångar omprövat deklarationerna för åren 2012-2014 för dotterbolaget Rederi AB Lauter. För rederikoncernen innebar Skatteverkets beslut kraftigt försämrade möjligheter att göra avskrivningar. Besluten överklagades till förvaltningsrätten, som gav rederiet rätt 2016.

Skatteverket överklagade. Kammarrätten gav i fyra domar i januari i år Skatteverket rätt på alla punkter. En kalldusch för rederiet, eftersom kraven enligt Skatteverket uppgick till cirka 150 miljoner kronor.

Artikelbild

| Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson är besviken över att Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade prövningstillstånd.

För att få ytterligare en prövning begärde Rederi AB Lauter snabbt prövningstillstånd i högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade dock nyligen att inte ta upp klagomålen. Skatteverkets beslut står därmed fast.

– Det var en besvikelse för oss att vi inte fick prövningstillstånd. Kunniga skattejurister och revisorer har bedömt att vi gjort rätt. Även förvaltningsrätten tyckte att vi följt alla regler till fullo, säger Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson.

För Rederi AB Lauter innebär domarna en rejäl skattesmäll. För 2017 har dotterbolaget betalat in 143,9 miljoner kronor i skatt. För att klara det krävdes ett aktieägartillskott på 150 miljoner kronor.

– Effekten blir mindre för koncernen. Vi räknar med en skatteeffekt på 57 miljoner kronor på koncernnivå, vilket vi redovisade i senaste årsredovisningen, säger Håkan Johansson.

Efter att kammarrätten avkunnat sina domar har förvaltningsrätten avgjort en tvist om taxeringen för beskattningsåret 2015. Även i den fick Skatteverket rätt. Rederi AB Lauter har inte överklagat.

– Vi och Skatteverket har fortfarande olika syn på hur reglerna ska tolkas, men vi måste följa besluten i domarna, säger Håkan Johansson.

De fyra tankfartygen är kvar i rederikoncernens ägo. Efter att Skatteverket minskat möjligheterna att göra avskrivningar för fartygen är lönsamheten försämrad. Någon tanke att sälja fartygen har dock inte Rederi AB Gotland.

– Nej, man gör inte fartygsaffärer på grund av att skatteunderlaget ändrats, säger Håkan Johansson.