Region Gotland avvecklar vid årsskiftet sitt dotterbolag Inspiration Gotland och de flesta av bolagets anställda flyttas då troligen över till regionen. Fackliga förhandlingar kring den framtida verksamheten har precis avslutats och Region Gotland har beslutat hur många tjänster som kommer att krävas för att arbeta med den verksamhet som fanns inom Inspiration Gotland.

– Vi har fastställt att det är sex tjänster som är kopplat till den verksamheten. Det blir två tjänster på turistbyrån med flera säsongsanställda, den siffran förändras inte, säger Stefan Persson, chef för avdelningen för regional utveckling vid Region Gotland.

Men det är flera tjänster som kommer att göras om när Inspiration Gotland nu blir en del av regionen.

– Bland annat kommer tjänsterna för företags- och evenemangslotser att slås ihop till en tjänst. Dessutom går vi ner från två till en tjänst inom Gotland Convention Bureau, men där pågår ännu diskussioner med näringslivet, säger Stefan Persson.

Totalt är det tolv personer från Inspiration Gotland som sedan erbjuds att från årsskiftet bli en del av Region Gotland. Några av dem har projektanställningar som sedan troligen inte förlängs.

– När alla blir en del av Region Gotland inleds en övertalighetsprocess eftersom det är fler personer än antalet tjänster vi kommer ha. Men då är de anställda en del av regionen och kan matchas mot andra tjänster som motsvarar ens kompetens. Man kanske inte kommer få arbeta med det man gjorde tidigare, men det kan finnas andra tjänster vid regionen som man kan vara aktuell för, säger Stefan Persson.

Han säger att det finns flera anledningar till att Inspiration Gotland läggs ned.

– Grunden är att verksamheten inte fungerat som vi hoppats. Näringslivets förväntningar har heller inte besvarats och man har blivit besviken. Nu hoppas vi kunna få tillbaka förtroendet för verksamheten som vi bedriver, säger Stefan Persson.

Han menar att näringslivet nu kommer få en viktig roll att fylla gällande kanske främst besöksnäringen.

– De kommer få ta ett större ansvar gällande utveckling inom besöksnäringen. Vi kommer att göra vissa delar, men inte göra allt som Inspiration Gotland gjorde. Nu blir det upp till besöksnäringen att samordna olika aktörer, säger Stefan Persson.