Fred Grönwall, fabrikschef för Cementa i Slite, är orolig över hur elförsörjningen till Gotland kan påverka planerna på att fabriken i framtiden inte ska släppa ut någon koldioxid. Planen är att projektet ska vara genomfört till 2030.

Men Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Heidelbergcement Nothern Europe, kan stilla hans oro och säger att arbetet kommer fortsätta – och det med full kraft. De har under flera år arbetat med projektet Cemzero och kommer släppa en förnyad projektplan till jul.

– Vi har en fortsatt stark ambition att driva vår klimatsatsning vidare och kommer under hösten formulera hur fortsättningen på satsningen skall se ut för de kommande åren, säger Karin Comstedt Webb.

Artikelbild

| Karin Comstedt Webb menar att de fortsatt kommer att få fabriken i Slite fri från koldioxid till år 2030.

Är det inte rätt lång tid tills 2030 – kan det här inte göras tidigare?

– Nej, vi tycker att det här är en offensiv tidsplan. Det finns idag ingen färdig teknik för hur man ska kunna elektrifiera vår tillverkning i stor skala. Vi kommer fortsatt pröva och utvärdera olika tekniker för elektrifiering med målsättning att nå industriell skala till 2030, säger Karin Comstedt Webb.

Hon säger att om Cementa skulle ha samma produktion som i dag hade de behövt väldigt mycket mer el.

– Beräknat på dagens produktionsvolym behöver vi ungefär tio gånger mer el än vad vi gör i dag, säger Karin Comstedt Webb.

Bolaget har en diskussion med berörda myndigheter och elnätsbolag kring den kapacitet och säkerhet som de behöver kring elförsörjning till fabriken i Slite. Karin Comstedt Webb menar att det även behövs en större diskussion kring hur elförsörjningen till och från Gotland ska se ut i framtiden.

– Vi förväntar oss att elnätsbolag och berörda myndigheter framöver kan bidra till att Cementa kan driva en effektiv produktion som vi också avser att göra betydligt mer klimatanpassad, för att på sikt kunna leverera ett klimatneutralt byggmaterial.

– Redan i dag måste man börja se över hur hela fastlandsanslutningen ska se ut, livslängden på befintlig anslutning är begränsad och det tar cirka tio år att få myndighetsbeslut och miljötillstånd på plats. En sådan lösning måste då också kunna samverka med en ökande andel förnybar elproduktion på Gotland säger Karin Comstedt Webb.