Allt fler unga ser en framtid inom de gröna näringarna. Förra började 28 elever vid Naturbruksprogrammet vilket var ett rejält uppsving efter åratal av dalande elevsiffror. Nu visar det sig att den uppåtgående trenden fortsätter och dessutom ökar antalet kvinnliga elever.

– I år har vi totalt 32 elever i årskurs ett, det är väldigt glädjande, säger Maria Eriksson, utbildningsledare vid Gotland grönt centrum.

Hon förklarar att skolans arbete med att utveckla Naturbrukprogrammets profiler och skolans högt ställda ambitioner börjar ge resultat.

– Vi har som mål att ha en av Sveriges bästa lantbruksprogram och har jobbat hårt med att utveckla våra profiler tillsammans med branschen. Det händer saker hela tiden och man måste ligga i framkant när det gäller utbildningar och aldrig stå stilla, säger hon.

En annan förklaring till det stora intresset är, enligt Maria Eriksson, att eleverna efter tre år har ett yrke och får jobb.

– Att gå ett yrkesprogram är en styrka. Du går ut med ett yrke och kan få jobb eftersom det finns en arbetsmarknad som vill rekrytera, men du kan även välja att studera vidare.

I dag har Naturbruksprogrammet fyra profiler: lantbruksdjur, lantbruk-teknik, häst och djursjukvård.

– En tänkbar profil i framtiden skulle kunna vara maskinentreprenad inom naturbruket, säger Maria Eriksson och uttrycker sin glädje över att antalet elever har tredubblats de senaste åren.

– 2014 hade vi totalt 27 elever och nu är det totala elevantalet 76. Det är jättekul!