Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade under tisdagens sammanträde en motion om att låta Gotlandshem få börja bygga blandade upplåtelseformer. Anledningen till det ska i så fall vara att Gotlandshem ska få en bättre ekonomisk situation.

– Vi är positiva till att undersöka möjligheten med blandade upplåtelseformer. Men det behöver konsekvensbeskrivas, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen.

Hon menar att det är flera andra bolag som bygger både hyres- och bostadsrätter.

– Andra bolag ser inte en framtid i att bara bygga hyresrätter. Det är snarare en förutsättning att också få bygga bostadsrätter för att bygga hyreslägenheter, säger Meit Fohlin.

Hon säger att de kommer se över situationen för Gotlandshem efter att valet är genomfört.

– Då kommer vi att skriva ett nytt ägardirektiv till Gotlandshem och då är det utmärkt att ta med de frågorna då. Vi har pratat om det här tidigare och visst finns det fördelar med att ha flera ben att stå på. Vi måste värna om vårt kommunala bostadsbolag, säger Meit Fohlin.

Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll är positiv till att Gotlandshem i framtiden även kan få bygga bostadsrätter.

– Vi har ingen planerad byggnation i dag för något annat än hyresrätter. Vi kommer att ta upp frågan om en blandad upplåtelseform på vårt styrelsemöte i nästa vecka. Men vi kommer fortsatt i så fall till största delen att upplåta och bygga hyresrätter, säger hon.