Den vingliga färden, som utspelade sig i augusti 2018, ska ha inkluderat korsande av heldragen linje, korsat spärrområde samt körning i motsatt körriktning.

Detta ska ha orsakat en trafikfarlig situation.

Dessutom fanns tre knivar i fordonet på allmän plats, något som enligt åtalet "inte var befogat". Det kan innebära brott mot knivlagen.

För detta, samt för den vårdslösa färden, åtalas nu mannen, som är i 50-årsåldern.