Fyra barngrupper istället för fem, samtidigt som personalstyrkan minskar med mer än fyra heltidstjänster – så kommer det till hösten att se ut på Klinte förskola.

Från skolledningens håll motiverar man beslutet med att andelen barn minskat och att det ekonomiska läget gör det nödvändigt för att ”bibehålla en god pedagogisk kvalitét”. Siffror från förvaltningen visar emellertid att det i höst enbart kommer att gå ett barn mindre på förskolan än förra hösten – 77 istället för 78 barn.

I början av förra veckan skickade skolan ut information om höstens förändringar. Flera av de föräldrar som har barn på skolan är missnöjda med beskedet.

– I våras sa de att det skulle bli förändringar till hösten och att mer information skulle komma framåt sommaren. Men när vi inte hörde något mer tänkte vi att det väl inte var något viktigt, säger Carina Mellin.

Hon är en av de 21 föräldrar som skrivit under brevet som de skickat till bland annat Lena Gustavsson, verksamhetschef för Region Gotlands förskolor, och Brittis Benzler (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. De kräver bland annat att indelningen till höstens barngrupper görs om samt att få veta hur det ”pedagogiska lärandet förbättras genom föreslagen förändring”.

Hon och de andra föräldrarna anser också att informationen kom vid en märklig tidpunkt och alldeles för sent.

– Folk är ju på semester nu, de läser inte mejlen, säger Carina Mellin.

Lena Gustavsson säger sig förstå irritationen över tidpunkten för beskedet och menar att den biten hade kunnat skötas bättre.

– Det blev olyckligt med den sena informationen, vi hade kunnat ha ett möte tidigare, säger hon.

Carina Mellin är också orolig för att omorganisationen innebär att arbetsbelastningen för personalen blir tyngre om någon blir sjuk. Men i den frågan anser Lena Gustavsson att färre avdelningar innebär bättre beredskap för sjukfrånvaro.

– När det är fler lärare på varje avdelning så är risken mindre att någon vikarie ska behöva bli ensam med barnen. På så sätt tycker jag att tanken bakom den här förändringen är god ur pedagogisk synpunkt och för att öka tryggheten, säger hon.