Förra onsdagen hade delar av den gotländska idrottsrörelsen ett anläggningsmöte om framtiden. Då diskuterade man bland annat förutsättningarna för ishallen och badhuset i Visby.

– Vi hade ett väldigt bra anläggningsmöte och då var bland annat fotboll, padeltennis, ishockey och ridsporten med. Sedan fanns det även talespersoner för simningen med, säger Mats Ladebäck, ordförande för Gotlands idrottsförbund.

Fotbollen och ridsporten har tidigare varit oense kring framtiden för Rävhagen. Nu har man enats om att det är ridsporten som ska lyftas fram och få vara kvar i Rävhagen i framtiden och att övrig idrott ska hitta andra platser att vara på.

– Vi är överens internt om hur vi vill att idrotten ska utvecklas. Men allting måste ha sin gång politiskt och vi ska sedan luta oss mot den anläggningsstrategi som håller på att tas fram inom Region Gotland, säger Mats Ladebäck.

På sikt är även idrottens förhoppning att man kan göra ett ridhus av Visby ishall. I veckan hade representanter från Visby Roma och Gotlands idrottsförbund ett möte med Region Gotland om en ny ishall. De vill att Region Gotland gör en förstudie kring både badhus och ishall. De menar att det finns bra synergieffekter på en sådan lösning och att det är något regionen borde titta på.

– Redan 2014 pratade man om ett badhus, fotbollsplan och simhall vid arenan på Visborg. Anläggningsstrategin behövs och en plan framåt behöver göras. Vi måste ha en bredare syn inom idrotten och jag hoppas att politikerna tänker på samma sätt, säger Mats Ladebäck.

Visby Romas sportchef André Lundholm hoppas nu att regionen gör en förstudie kring både sim- och ishall:

– Vi har tyckt länge att man borde göra en utredning kring både sim- och ishall. Investeringskostnaden blir ju lite högre om det byggs på en gång. Men man kan spara mycket pengar på att bygga två anläggningar, säger André Lundholm.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) säger att hon är öppen för en förstudie där man kollar på nyttan av att bygga sim- och ishall samtidigt.

– I en sådan förstudie får man titta på förutsättningarna och se om det är lämpligt att samtidigt göra det med en ishall. Vi får se om det går att göra i samma förstudie. Men vi vet att ridsporten behöver mer utrymme, säger Meit Fohlin.