Varplöse vattenpark bakom gamla sockerbruket i Roma håller stängt även denna sommar, det bekräftar nu ägaren Anders Stumle. Roma samhälle fortsätter således vara utan bad eftersom också Romabadets framtid är ytterst oklar. Sist Varplöse höll öppet var sommaren 2015.

– Det kommer inte bli något bad igen. Vi tittar till anläggningen, men det är lagt på is, säger entreprenören Anders Stumle, som äger hela sockerbruket.

Förra sommaren pratades det om att man skulle kunna arrendera ut bassängen till exempelvis hundträning, men inte heller det har gjorts.

Artikelbild

| En flygbild över hur vattenparken såg ut 2013.

LÄS ÄVEN: Här står vattenparken i Roma öde

År 2009 invigdes den nya 50-metersbassängen i vattenparken, där också ett nytt reningssystem utan klor installerades. Systemet stötte dock på problem, och sommaren 2015 fick badet stänga efter att bakterienivåerna i vattnet nådde förbjudna nivåer i en mätning.

Tankar på att bygga ett tak över bassängen har funnits, men enligt en intervju med Anders Stumle förra året skulle en sådan lösning kosta 20 miljoner.

Hittills har det varit svårt att få någon större ekonomi i vattenparken.

Artikelbild

| Varplöse vattenpark i Roma har varit stängd sedan 2015, och verkar nu vara stängd för gott.

– Det är för dyrt för oss, vi har inte råd. Säsongen är för kort, och det skulle kosta för mycket att glasa in bassängen, säger Anders Stumle nu.