Kombinationen av en rekordlåg ungdomsarbetslöshet och stor efterfrågan på hantverksyrken gör att majoriteten av de som tar studenten från ett yrkesprogram får jobb. Statistik som SCB har tagit fram visar att 54 procent av svenska ungdomar har arbete tre år efter att ha gått ut gymnasiet. För yrkesprogrammens studenter är siffran betydligt högre – 81 procent. Majoriteten jobbar med något som har anknytning till utbildningen.

– Jag skulle säga att det är snudd på att åtta av tio till och med är inne i branschen, säger Thomas Ginzel som är karaktärsämneslärare för husbyggnad på byggprogrammet.

Lärarkollegan Peter Malkan upplever ett stort sug efter just byggare på Gotland.

Artikelbild

| Lärare. Peter Malkan.

– Vi har för få elever. Vi kan inte ens leverera till företagen, säger Peter Malkan.

På yrkesprogrammen har eleverna en del av sin utbildning ute i branschen, vilka ofta leder till jobb. Just att matcha rätt elev med rätt arbetsplats är något som lärarna lägger mycket tid på.

– Det är en väldig fördel att Gotland är så litet så vi känner företagen väldigt bra, säger Thomas Ginzel.

Flera av yrkesprogrammen domineras av killar – vilket behöver förändras, anser lärarna.

– Nationellt är det ett misslyckande att det är så få kvinnor i branschen. Det behövs fler för dynamiken, säger Ulrik Pehrsson, lärare för byggprogrammets inriktning maskinförare.

– Det som är bra är att nu frågar flera företag efter tjejer, säger Peter Malkan.

Lovisa Jansson, som är biträdande rektor för bland andra el- och byggprogrammet framhåller att utbildningarna har högst söktryck, sett till antalet platser, på hela Wisbygymnasiet.

Fler har fått upp ögonen för yrkesprogram, enligt Anders Björkqvist, som är lärare i dator- och kommunikationsteknik.

– Jag tror att man nu förstått att man kan gå ett yrkesprogram och ändå få högskolebehörighet, säger han.

Även Ulrik Pehrsson tycker att de som står inför ett gymnasieval ska se fler möjligheter med exempelvis el- och byggprogrammet.

– Yrkesprogram är en bra språngbräda ut i vuxenlivet. Har man skött skolan så har man nästan garanterat jobb. Då kan man få erfarenheter och tjäna pengar i några år, för att sedan plugga vidare om man vill det, säger Ulrik Pehrsson.

För att eleverna ska få sina yrkesbevis så måste de få godkänt i flera teoretiska ämnen, som exempelvis matte och engelska. Det räcker alltså inte att bara vara en bra elektriker eller byggare.

– Det är inte så att bara för att man har gått ett yrkesprogram så får man jobb. Riktigt så enkelt är det inte, man måste vara duktig i skolan också, säger Anders Björkqvist.