Det är representanter från Tillväxtrådet, som består av intresseorganisationer inom näringslivet och myndigheter, som tillsammans med Kompetensplattform Gotland, en samverkan mellan myndigheter och intresseorganisationer, reser Bryssel 21-23 november. Totalt ingår 24 personer i delegationen.

– Det är ett kompetenshöjande besök och ett led i arbetet med att stärka Gotland och göra en internationell utblick för att få förståelse för att det som sker på EU-nivå kokas ner på nationell nivå. Vilket i sin tur kokas ner till Gotland helt enkelt. Det är i linje med den internationella strategin som antogs i mars, säger Maria Pettersson, som håller i resan.

Det blir mycket fokus på digitalisering och hur man arbetar på EU-nivå, något Gotland måste bli bättre på, anser hon.

Deltagarna kommer också att få träffa kabinettschefen för svenska EU-kommissionen, Cecilia Malmström, för att prata handel.

– Handel och export är också jätteviktigt att Gotland blir bättre på, säger Maria Pettersson.

Brexits påverkan på EU, Sverige och Gotland, och regionalpolitiken i framtiden är andra viktiga frågor.

– Kompetensnivån är inte jättehög på Gotland när det gäller EU. Vi behöver jobba med de här frågorna.

Integrationsarbete, eftergymnasial utbildning, framtidens arbetsplatser och prioriteringar kopplat till den europeiska semestern är andra frågor på programmet.

Syftet med resan är dels att höja kunskaperna kring EU, dels att svetsa samman Tillväxtrådet och Kompetensplattformen.

– När man är iväg tillsammans så lär man känna varandra och hör samma saker vid samma tillfälle och då blir det också lättare att diskutera vidare när man kommer tillbaka, säger Maria Pettersson.

Resan bekostas av EU-kommissionen.