Aktörer på Gotland kan nu söka pengar från Klimatklivet för lokala klimatinvesteringar. Ett flertal projekt på Gotland har tidigare fått stöd bland andra har Gotska servicecenter AB fått 83 000 kronor för att besökarna ska kunna ladda sin elbil samtidigt som de äter på restaurangen Sibylla.

– Det är positivt. Vi behöver satsa på transportsektorn om vi ska uppnå klimatmålen och ett fossilfritt transportnät på Gotland i framtiden. Därför satsas det mycket på den sektorn inom Klimatklivet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Klimatklivet ger stöd till de åtgärder som ger högsta möjliga klimatvinst för pengarna, det vill säga inte bara inom transportområdet.

– Störst klimatnytta vinner, säger Agneta Green.

Två ansökningsomgångar återstår under 2017, nästa pågår mellan 7 augusti och 11 september.

Sedan den 25 juli gäller nya juridiska förutsättningar för den som vill söka pengar från Klimatklivet. Bland annat finns nu ökade möjligheter att söka pengar för tillvaratagande av spillvärme från industrier. Kraven på vad som ska finnas med i en ansökan till Klimatklivet har också ändrats och förenklats.