"Som ett led i utvecklingen av A7-området beslutade regionstyrelsen i torsdags om fortsatt planering för 320 nya bostäder på området. Det är viktiga tillskott för bostadsförsörjningen i Visby.

Ett av besluten rörande fastigheten Visby Kolgården 12 föregicks av en markanvisningstävling för byggande av hyreslägenheter med 1-2 rum och kök. Efter Region Gotlands förfrågan kom det in tre förslag från olika byggföretag. Det fanns på förhand tre uppsatta utvärderingskriterier som viktas lika högt: gestaltning, hållbarhet och pris.S

LÄS MER: Gate rasar: "Så nära ministerstyre man kan komma".

Det fanns även en på förhand uppsatt modell för utvärderingen av priskriteriet. När anbuden öppnades visade det sig att modellen inte hade en ändamålsenlig skala för att på ett rättvisande sätt kunna hantera stora prisskillnader i anbuden. Modellen hade inte tagit höjd för en betalningsvilja som var större än vad tidigare uppskattats.

Tjänstemännen redovisade underlagen för oss politiker på ett korrekt och transparent sätt. Två av förslagen låg väldigt nära varandra utifrån de i förväg bestämda kriterierna. Vi ansåg att det inte var rimligt att förslagen skulle utvärderas utifrån 1 poäng för 1600 kr/kvm, 4 poäng för 3050 kr/kvm och 5 poäng för 4849 kr/kvm. Majoriteten i regionstyrelsen valde därför att värdera de inkomna priserna på ett mer rättvisande sätt. Det andra anbudet stod sig då starkast. Det som blev olyckligt i sammanhanget var att resultaten enligt värderingen ovan redan hade kommunicerats till berörda innan den politiska processen hade slutförts.

LÄS MER: Hård kritik mot ändrade spelregler

Vi har således varken kört över tjänstemän eller ändrat i spelreglerna. Vi har i en politisk process tagit vårt ansvar att utifrån en rättvisande bedömning tilldela marken till den som sammantaget kan anses ha det bästa förslaget. Vi tror att skattebetalarna men också företag förväntar sig ett sådant förhållningssätt i sådana situationer. Att en mer rättvisande bedömning dessutom ger ett högre försäljningspris om ca 1,5 miljoner kronor torde inte vara något att vara ledsen över".

Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande